Επιλογή γλώσσας: ΕΛ | ENG

Αρχική  Προφίλ  Προϊόντα  Νέα  Επικοινωνία 

Αρχική / Προφίλ

Προφίλ

 Η εταιρεία motermarket ιδρύθηκε το

2014, με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες

υψηλής ποιότητας και προσιτές τιμές

στον τομέα του αυτοματισμού. Με εφόδια την

εμπειρία, την θέληση και τη γνώση
 
των στελεχών της και με την τεχνική
 
υποστήριξη των συνεργατών της,
 
η εταιρεία επιθυμεί να αποτε-
 
λέσει αρωγό σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής προσπάθει-
 
ας, παρέχοντας άρτιες και αποτελεσματικές λύσεις. Ο μικρός
 
μέσος όρος ηλικίας, το υψηλό γνωσιακό επίπεδο και η συνε-
 
χής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό
 
με το άριστο συνεργατικό κλίμα, καθιστούν την εταιρεία δη-
 
μιουργική,ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις
 
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. 
Copyright © motermarket.gr. All rights reserved.